Friday, September 19, 2008

Definisi bandar

Terdapat pelbagai tafsiran mengenai Bandar. Walau apapun bentuk takrif Bandar yang dikemukakan, namun asas utamanya adalah maklumat tentang penduduk. Data banci bagi kebanyakan Negara di dunia tidak dapat diperbandingkan antara satu sama lainnya kerana tahun banci, asas dan unit kawasan banci yang berlainan. Oleh yang demikian, suatu bentu penyelarasan yang menyeluruh sukar diwujudkan. Oleh itu penggunaan angka mutlak sebagai asas mentakrif bandar selalunya boleh menimbulkan kekeliruan.

Tidak ada satu takat penduduk yang menyeluruh yang boleh digunakan oleh semua Negara-negara di dunia bagi mentakrif Bandar. Di Denmark, misalnya, petempatan yang mempunyai penduduk lebih dari 250 orang sudah layak dianggap Bandar. Di Perancis, siz penduduk minimum yang digunakan untuk mentakrif Bandar adalah 2000 orang. Di negara-negara lain: 2500 orang di Amerika Syarikat, 30000 orang di Jepun, dan 10000 orang di Malaysia.

Memandangkan kepada perbezaan takat penduduk yang digunakan bag menentukan saiz minimum sesebuah bandar, maka beberapa criteria lain perlu diambilkira untuk menjelaskan apa apa yang dimeksukkan dengan Bandar. Kriteria yang biasa digunakan selain penduduk yang bekerja di dalam sektor bukan pertanian, peranannya, bentuk masyarakatnya dan keadaan landskap budayanya. Sebagai tambahan, ada juga yang memasukkan criteria kemudahan asas seperti jalanraya, bekalan elektrik dan air bersih, perkhidmatan bandaran dan sebagainya. Bagaimanapun, oleh kerana data dan maklumat yang disebutkan itu sukar diperoleh maka penggunaanya tidaklah meluas. Oleh yang demikian, pengkaji-pengkaji Bandar lazimnya terpaksa menggunakan angka mutlak, iaitu saiz penduduk, bagi mentakrif sebuah Bandar.

2 comments:

Info_gobal said...

apakah faktor2 yang menjadi permintaan travel seseorang itu dari segi pengangkutan persendirian dan awam?

faktor2...

Ingin Membina LAman Web Sendiri Utk Menjual Produk Sendiri?? KLIK SINI!!
Rahsia Keuntungan Menjadi A***
Hot News, Kongsikan Apa saja Di sini!!

khairiomar said...

kalu ada rujukan lagi akademik...hehehe...